CSK TARNÓW

Jest nam bardzo miło, zaproponować Państwu naszą bogatą ofertę szkoleniową w dziedzinie szkolenia ogólnego, zawodowego
i specjalistycznego.

Propozycję naszą kierujemy do wszystkich grup i kategorii zawodowych, mogących się pojawić w Waszej Firmie.

Szkolenia oparte są o aktualne i najnowsze wymagania prawno-techniczne, wzbogacone o obecną potrzebę rynku i potrzeby społeczne.

Zmieniająca się koniunktura gospodarcza oraz potrzeby ekonomiczne i społeczne, wymagają od przedstawicieli załóg korzystania
z preorientacji zawodowej, aby zajmować nowo powstające miejsca pracy, niekoniecznie związane z podstawowym przygotowaniem zawodowym, co w końcowym efekcie wpłynie na ograniczenie bezrobocia i podniesienie stopy ekonomicznej społeczeństwa.

Nasze szkolenia realizujemy w oparciu o najnowsze programy edukacyjne, uwzględniające wymagania Unii Europejskiej, krajowe oraz potrzeby społeczne. Kursy zawodowe i specjalistyczne obejmują w części praktycznej bardzo duży procent zajęć praktycznych na danych urządzeniach technicznych i konkretnych stanowiskach pracy.

Zatrudniamy ponadto ekspertów z zakresu kształcenia, opracowywania projektów z UE, diagnoz edukacyjnych oraz wniosków aplikacyjnych.

Przedstawiając naszą ofertę, liczymy na skorzystanie z jednej lub kilku propozycji edukacyjnych w niej zawartych. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszym Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym.

Oferujemy

  • kursy
  • szkolenia
  • konferencje
  • języki obce
  • wynajem sal

Dane kontaktowe

14 6211110

Tarnów ul. Azotowa 31

biuro@csk-tarnow.pl

www.csk-tarnow.pl

Tagi: kursy, języki obce, wynajem sal, szkolenia, konferencje